Ακτινίδια

Ποικιλίες: Hayward και Τσεχελίδη.

Ρόδια

Ποικιλίες: Acco & Wonderful

Καρπούζια

Ποικιλίες: 

Obla

Πιπεριές

Ποικιλίες:

"Φλωρίνης"


Γνωρίστε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας

13

Χρόνια Εμπειρίας

Η Γκουστέρα Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση βιολογικής γεωργίας και εμπορίας που βρίσκεται στην Καβάλα. Υπάρχει από το 2009, καλλιεργεί βιολογικά ακτινίδια και λωτούς σε δικά της κτήματα στο Δήμο Νέστου και εμπορεύεται διάφορα φρούτα τα οποία αποθηκεύει και συσκευάζει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Βιομηχανική Περιοχή της Καβάλας. .

 

Ενώ η δική της αγροτική παραγωγή είναι αποκλειστικά βιολογικής καλλιέργειας, τα φρούτα άλλων παραγωγών που συσκευάζει είναι είτε βιολογικά είτε συμβατικά.

Η εταιρία έχει κατά κύριο λόγο εξαγωγικό προσανατολισμό και το 90% της παραγωγής της ταξιδεύει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και πιο μακριά. Το κύριο προϊόν μας είναι το ακτινίδιο αφού η περιοχή του Νέστου παράγει εξαιρετικής ποιότητας καρπούς με ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες του φρούτου αυτού.

 

Home

Οργανωμένες δράσεις της ΓΚΟΥΣΤΕΡΑ Α.Ε


Η Γκουστέρα Α.Ε. κατά καιρούς οργανώνει στις εγκαταστάσεις της σεμινάρια και εκδηλώσεις επιμόρφωσης που απευθύνονται κατά κύριο σε αγροτοκαλλιεργητές αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους.