Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν και ανεγέρθηκαν με τρόπο που να εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα τους αλλά και την αειφορία τους. Έτσι επιλέχθηκε η εγκατάσταση σε Βιομηχανική Περιοχή και όχι σε καλλιεργήσιμη γη. Ένα μεγάλο μέρος της έκτασης γύρω από τις εγκαταστάσεις αποτελείται από κήπους και δέντρα τα οποία ποτίζονται με βρόχινο νερό που συλλέγεται σε δεξαμενές. 

Τα ψυγεία και το συσκευαστήριο χτίστηκαν το 2010 και έχουν χωρητικότητα 1.500 τόνων. Τα ψυγεία διαθέτουν καυστήρες αιθυλενίου και σύστημα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. 

 • facility-exterior-6
 • facility-exterior-5
 • facility-exterior-4
 • facility-exterior-3
 • facility-exterior-2
 • facility-exterior-1

Οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες κατά IFS, GLOBALG.A.P. και κατά τα πρότυπα βιολογικής παραγωγής της ΕΕ.


Η

Γκουστέρα Α.Ε. διαθέτει τον στελεχωμένο χώρο στον οποίο διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι όσον αφορά την ποιότητα των καρπών που αποθηκεύει και διακινεί. Ανάλυση υπολειμμάτων γίνεται σε συνεργασία με την VELTIA (LINK) και αφορά το σύνολο της παραγωγής τόσο των βιολογικών όσο και των συμβατικών φρούτων.


 • facility-interior-7
 • facility-interior-6
 • facility-interior-5
 • facility-interior-4
 • facility-interior-3
 • facility-interior-2
 • facility-interior-1

Γεωθερμία

 • geothermia-2
 • geothermia-1

Τ

α γραφεία μας θερμαίνονται και κλιματίζονται μέσω γεωθερμίας.

 

Φωτοβολταϊκά

Σ

την στέγη υπάρχει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

 

Χώροι σεμιναρίων

Η

εταιρία διαθέτει χώρο σεμιναρίων και επιμόρφωσης για όσους σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα.